2022-2023 Bahar Dönemi Yıl Sonu Sınavları

Fakültemizin 17.05.2023 tarih ve 2300035468 sayılı yazısı ve Üniversitemiz Senatosunun 11 sayılı toplantısında alınan karar ile;

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda Fakültemizde okutulan; Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 3. ve 4. sınıf derslerinin "Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme Sınavları" nın yüz yüze yapılması, bu bölümlerin 1. ve 2. sınıfları ile diğer bölümlerin (Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Bölümü tüm sınıflarının) dersleri için ise çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir.


HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi