2022-2023 Bahar Dönemi Mazeret Sınavları

Fakültemiz öğrencilerinden aşağıda yönetmelik maddesinde belirtilen nedenlerle ve eğitim sisteminin uzaktan yürütülmesi sonucu ortaya çıkan sistemsel sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilerimizin 27.04.2023 Perşembe günü bitimine kadar aşağıda linki bulunan formu doldurup dilekçe ile Bölüm Sekreterliklerine yada fakültemizim mail adresi olan sbf@hitit.edu.tr e-posta adresine göndererek başvurmaları gerekmektedir.

* Mazeret Sınav Tarihleri; 1 - 7 Mayıs 2023 haftasında ilgili dersin öğretim elemanı tarafından ders günü ve saatinde gerçekleştirilecektir.


* Ortak derslerin mazeret sınavları ( Türk Dili - II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II, İngilizce - II, Temel Bilgi Teknolojileri, Milli İrade ve Demokrasi) mazeret sınavları 29 Nisan 2023 Cumartesi günü yapılacaktır. Ortak ders koordinatörlüğünün duyurusu için tıklayınız.

Örnek Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.İlgili yönetmelik maddesi:

MADDE 25 – (1) Öğrencinin sağlık sorunu yaşaması, birinci derece yakınlarının vefat etmesi veya sınava girmesine engel teşkil eden haklı ve geçerli başka bir mazereti olması nedeniyle ara sınavlara girememesi durumunda; öğrenci, sağlıkla ilgili mazeretini kamu ve özel sağlık kurum veya kuruluşundan alınan sağlık raporunu ve diğer mazeretlerini belgelendirmek kaydıyla en son ara sınav tarihini takip eden beş günün sonuna kadar ilgili akademik birime vereceği bir dilekçeyle mazeret sınavına girme talebinde bulunur.

(2) Sağlık raporları ve diğer mazeretler ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Birim Yönetim Kurulunca sağlık raporu ve mazereti kabul edilen öğrencilerin isimleri ve mazeret sınav tarihleri sınavdan önce ilan edilir.

(3) Öğrencinin mazeretli veya raporluyken girmiş olduğu sınavların iptal edilmesi esastır. Ancak öğrencinin geçerli bir gerekçe ileri sürmesi durumunda mazeretli veya raporluyken girmiş olduğu ara sınavların iptal edilip edilmeyeceğine ilgili Birim Yönetim Kurulu karar verir.HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi