2022 Yerleştirme Sonuçları

2022-Özel Yetenek Sınavı sonuçları ile Fakültemizin  herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz kayıt işlemlerini Üniversitemize gelmek suretiyle yüz yüze yapılacaktır.

Kayıt işlemeri 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayıp 2 Eylül 2022 Cuma günü 17.30'a kadar devam edecektir.

Kayıt işlemleri sonrası boş kalan kontenjanlar için 2 Eylül 2022 Cuma günü Program bazında yedek sayıları ilan edilecektir.

Kayda gelen adayların Fakültemize kaydının yapılabilmesi için herhangi bir örgün öğretimde ( 4 Yıllık Lisans) kayıtlı ise kaydının gelmeden önce silinmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili mevzuat gereği sistem kayıt yapmaya izin vermeyecektir. Bu durumda olan adayların kayıtlarını Kayıtlı Oldukları Fakültelerden kayıtlarını sildirmeleri ve e-Devlet sistemi üzerinden bunu kontrol etmeleri kayıt işlemlerinin aksamaması için önem arzetmektedir.


Asil Kayıt Günleri ;                

31 Ağustos -02 Eylül 2022 Saat 09.00-17.30 saatleri arasında yapılacaktır. (Asil kayıt tarihleri arasında kayda gelmeyen adaylara yedek kayıt hakkı verilmeyecektir.)    


Yedek Kayıt Günü;                

05 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar gelen tüm yedek adaylar spor salonumuza alınarak imzalı yoklama yapılacaktır. 14.30’da kapılar kapatılacaktır. Bu saatten sonra gelen hiçbir yedek adaya kayıt hakkı verilmeyecektir.                

Salonda hazır bulunan yedek adaylar arasında kimlikleri kontrol edilerek şahsen yada noterden onaylı vekaletname ile kayıtlar tamamlanacaktır. Kayıtlar salonda hazır bulunanlar arasında ismen okunarak yerleştirme puanı sırasına göre ve adayların tercih durumlarına göre yapılacaktır.


Kayıt için öğrencilerimizin yanında bulundurmaları gereken evraklar:

1. Ortaöğretim kurumlarından alınan Diploma veya Çıkış Belgesinin aslı ve Fotokopisi (Başarı Belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz), 

2. YKS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı), 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğinizin yanınızda olması ve kimlik üzerinde T.C. numarası yazılmış olması gerekmektedir), 

4. 4 adet 4x5 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır), 

5. Erkek adaylardan bakaya veya yoklama kaçağı olanlar, Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge),

6. Milli Sporcu, Lisanslı Sporcu ve Başarılı Sporcu olarak başvuran adaylar, başvuruda istenilen Millilik Begesi, Başarılı Sporcu Belgesi ve Lisans Belgelerinin asıllarını ve fotokopilerini kayıt için hazır bulundurmaları gerekmektedir. Kayıt esnasında asıl belge ile fotokopisi karşılaştırılarak belgelerin asılları öğrenciye iade edilecektir. Söz konusu evrakların fotokopileri öğrenci dosyasına konulmak üzere alınacaktır.
HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi