Genel Bilgiler


Üniversitemiz bünyesinde lisans eğitimi veren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesine ilişkin teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda, 12/06/2017 tarih ve 2017/10456 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.


Yüksekokul olarak Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31.03.2009 tarih ve 9252 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 10.04.2009 tarihinde kararlaştırılmış ve 28.04.2009 tarih ve 27213 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur.

 

2011 yılında Eğitim-Öğretime başlanmıştır. Öğrenim süresi 4 yıl olan Fakültemiz bünyesinde Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Beden Eğtimi ve Spor  (Öğretmenlik) ve Rekreasyon bölümleri bulunmaktadır. Yeni bölümlerle birlikte büyüme ve gelişmesinin sürdürülmesi hedeflenmekte olan fakültemizin amacı “Evrensel değerleri, çağdaş düşünceyi, geleceği biçimlendirmeyi, yaratıcı, üretken ve özgür olmayı sağlayan sporsal duyarlılık kazandırmayı hedefleyen eğitim öğretim kurumu olmaktır”. Fakültemiz, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarma yolundaki sorumluluklarının bilincinde olup bu doğrultuda eğitim öğretimine devam edecektir.

HIZLI ERİŞİM